بلبرینگ های خودتنظیم SKF

SKF SELF_ALIGNING BEARINGS

این بلبرینگ ها با رینگ داخلی استوانه ای  گاهی اوقات رینگ داخلی مخروطی تولید میشود.
کاربرد های ان در ماشین آلات کاغذ و حمل بار زیاد و اصطکاک کم میباشد.