رولبرینگ های کروی SKF

SKF SPHERICAL ROLLER BEARINGS

این مدل دارای دو ردیف رولر یا سطح غلطش بر روی رینگ خارجی و داخلی می باشد در بسیاری از موارد شما نمیتوانید بیرینگ دیگری را جایگزین آن نمایید.
این رولر بیرینگها علاوه تحمل بار شعاعی زیاد بار محوری زیادی نیز از هر دو جهت تحمل میکنند.