کاسه نمد استیل کربن و گرافیتی

در کمپرسورهای هوای فشرده هوا تا 200 بار خواهد رسید و چون شفت ان سرعت بالا داشته و فشار زیادی روی ان است الکتریسیته بوجود اید از این روی کاسه نمدهای معمولی با متردال های دیگر قابل استفاده نمیباشد. کاسه نمدی که در این تجهیز استفاده میشود کاسه نمد گرافیتی یا استیل کربن است که از متریال کربن نگیر و کربن گرافیت همراه بابوش استفاده میگردد که در سایز های داخل 7 میلی متر و ارتفاع 7 میلی متر به بالا تولید میگردد . کاسه نمد های استیل کربن تا دمای 220 درجه سانتی گراد را تحمل می نماید.